Velkommen til Advokatfirmaet Korpela-Andersen!​

Indeståender på klientkonti
Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, vil en indskydergarantien normalt kun dække indeståender for op til i alt €100.000 per person per bank. Indskydergarantien dækker på samme måde uanset om en person har indeståender i banken via en advokats klientbankkonto eller på egne konto. Dette betyder, at en person potentielt – hvis banken bliver nødlidende – vil miste beløb ud over 100.000 €, uanset om beløbet måtte være fordelt mellem egne konti og en advokats klientbankkonto i samme bank.

​Vi anvender Danske Bank til vores klientindeståender, hvorfor betroede midler som udgangspunkt vil blive indsat på klientkonto i denne bank.

Klager

Du må endelig lade os vide, hvis vores rådgivning ikke lever op til dine forventninger. Vi beder om, at du begynder med at rette henvendelse til den ansvarlige sagsbehandler eller advokat Erik Korpela-Andersen med henblik på en hurtig og hensigtsmæssig løsning heraf.

Hvis det ikke lykkes at finde en hensigtsmæssig løsning, kan en klient klage over en advokat og/eller salæret. En klage kan indgives til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, tlf. +45 33 96 97 98 eller e-mail klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk. Se mere på www.advokatnaevnet.dk.

Derudover skal det fremgå af hjemmesiden, hvor I er forsikret og cvr.nr., f.eks. under kontakt på hjemmesiden.

Cvr.nr. skal også fremgå af din e-mailsignatur – se nedenfor J

”Advokaten skal af egen drift oplyse klienten om følgende:

1) advokatens navn, adresse (herunder juridisk adresse) samt andre kontaktoplysninger, herunder

telefonnummer og eventuel e-mail-adresse, og

2) navnet på den virksomhed, hvorfra advokaten udøver sin virksomhed, formen på virksomheden og

CVR-nummeret,

3) at advokaten er beskikket af Justitsministeriet i Danmark, idet EU-advokater dog i stedet skal oplyse,

at advokaten er registreret hos Advokatsamfundet,

4) at advokaten er en del af Advokatsamfundet,

5) at advokaten har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte

regler, og at ansvarsforsikringen

dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves,

6) navn og eventuelt adresse på forsikringsselskabet og garantistilleren. ”

​Advokatfirmaet Erik Korpela-Andersen

CVR: 11918190

Hjortholmsvej 2
2830 Virum