Lidt om fejl og mangler ved fast ejendom

​I dag er det almindeligt, at man som køber - når man køber en villa eller et rækkehus - tegner en ejerskifteforsikring. Dette betyder, at det i de fleste tilfælde er forsikringsselskabet (og ikke sælger) man skal rette henvendelse til såfremt man konstatere, at ejendommen er behæftet med fejl og mangler.

Der består dog stadig en mulighed for at kræve erstatningsansvar af en sælger, men i dette tilfælde skal sælger have handlet svigagtigt eller groft uagtsomt. Sælger vil dog stadig altid hæfte for forhold, som han har garanteret for i købsaftalen, ligesom sælger sædvanligvis også hæfter for ulovlige indretninger/opførelser m.v., men dette kræver en særskilt vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Såfremt der - modsat - er tale om en ejerlejlighed, er det sjældent, at der foreligger tilbud på en ejerskifteforsikring, og her hæfter sælger stadig såfremt sælger har handlet i ond tro og/eller såfremt der er tale om mangler i størrelsesorden ca. 10% af købesummen.

​Såfremt du efter overtagelsen af din nyerhvervede bolig konstaterer, at der forefindes diverse fejl og mangler, er det derfor vigtigt, at du reagerer hurtigst muligt overfor forsikringsselskabet og/eller sælger. Dette for at sikre dig "beviset" for, at du har reklameret rettidigt.

Herefter bør du konsultere din advokat for at få klarhed over hvor- ledes du som køber er stillet, idet det - således som reglerne er i dag - er meget forskelligt fra sag til sag.

Såfremt du har købt ejendommen af et dødsbo eller via en tvangsauktion, vil der oftest være en såkaldt "ansvarsfraskrivelsesklausul" indbygget i købsaftalen, hvilket betyder, at sælger så at sige ikke hæfter for noget som helst,- svigagtigt forhold samt vanhjemmel dog undtaget. I disse tilfælde kan du således ikke - som hovedregel - gøre noget erstatningsansvar gældende overfor sælger.

Såfremt du derfor kommer ud for fejl og mangler, er det nødvendigt, at du får en konkret juridisk bedømmelse af dine muligheder for at kunne gennemføre et søgsmål, idet du her kan få brug for at rejse kravet overfor såvel sælger og/eller bygningskonsulenten (der har udarbejdet tilstandsrapporten) og/eller forsikringsselskabet.

Vi bistår gerne med en bedømmelse heraf.

​Advokatfirmaet Erik Korpela-Andersen

CVR: 11918190

Hjortholmsvej 2
2830 Virum

Telefon: 45 95 00 30 (fra 9.00 til 16.00)

Mail: korpela@korpela.dk