Retssager

​Er du kommet i klemme med en retssag, - eller påtænker du at indlede en retssag mod en anden for at få din ret, kan du trygt kontakte os.

Vi har her på kontoret stor procedureerfaring samt møderet for såvel Byretten, Østre Landsret, Vestre Landsret, Sø- og Handelsretten og Højesteret.


Vi foretager altid en juridisk vurdering af din sag inden sagen eventelt anlægges.

Vi hjælper dig også med at søge om retshjælpsdækning og/eller fri proces, hvorved du - helt eller delvist - vil kunne få mulighed for at få udgifterne ved sagens førelse betalt af enten af forsikringsselskabet eller statskassen.

​Advokatfirmaet Erik Korpela-Andersen

CVR: 11918190

Hjortholmsvej 2
2830 Virum