CVR-nr.
​11918190

Beskikkelse Advokaten er beskikket af Justitsministeriet I Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Forsikring og garanti

Vi har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af advokatsamfundet fastsatte regler hos HDI-Gerling via Gjensidige. Vores ansvarsforsikring dækker al advokatvirksomhed uanset hvor advokatvirksomheden udøves.


​Indestående på klientkonti

​Indskydergarantifonden dækker indskud på op til €100.000 per person per bank, hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs. Dette gælder uanset om beløbet måtte være indsat som indskud på en klientbankkonto eller på egne konti. Dette betyder, at en person potentielt – hvis banken bliver nødlidende – vil miste beløb ud over €100.000 €, uanset om beløbet måtte være fordelt på egne konti og på advokatens klientbankkonto i samme bank.

​Vi anvender Danske Bank og Nykredit til vores klientindeståender, hvorfor betroede midler som udgangspunkt vil blive indsat på klientkonti i en af disse banker. Lad os endelig vide, hvis du har en præference. ​

Arkivering

Vi opbevarer som udgangspunkt sagsakter i fem år fra sagens afslutning.

Legitimationsoplysninger

I forbindelse med sagens oprettelse vil klienten skulle oplyse om navn, adresse samt CVR-nr. eller cpr-nr. samt fremvise dokumentation herfor, f.eks. ved forevisning af pas eller kørekort og sygesikringsbevis.

Kommunikation

Vi anvender som udgangspunkt e-mails I vores kommunikation med klienten, medmindre andet aftales eller finds uhensigtsmæssigt. 

Klage

Du må endelig lade os vide, hvis vores rådgivning ikke lever op til dine forventninger. Vi beder om, at du begynder med at rette henvendelse til den ansvarlige sagsbehandler eller advokat Erik Korpela-Andersen, så vi kan finde en hurtig og hensigtsmæssig løsning.

Er dette mod forventning ikke muligt, kan en klient indgive en klage over en advokat og/eller salæret til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, telefon: +45 33 96 97 98, e-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk. Se mere på www.advokatnaevnet.dk.​

​Advokatfirmaet Erik Korpela-Andersen

CVR: 11918190

Hjortholmsvej 2
2830 Virum